Jak zabezpečit pozemek

Jak zabezpečit venkovní prostory?

Venkovní zabezpečení je vždy velmi choulostivé téma. Abychom předešli falešným poplachům a zároveň zajistili spolehlivou detekci nezvaného návštěvníka, je zapotřebí dodržet jisté zásady. K zajištění venkovního prostoru máme několik skupin různých systémů obvodové ochrany (perimetry), které se liší svou technologií a způsobem použití. Kombinace více druhů je vždy nejúčinnějším nástrojem. Ve spojení se systémem EZS tvoří úplný systém ochrany proti vniknutí nežádoucí osoby nejen do objektu, ale i na pozemek.

Základní výhody venkovních systémů obvodové ochrany

Detekce narušitele již v počáteční fázi (při vstupu na pozemek). Následnými opatřeními (rozsvícení světla, spuštění alarmu natočením nebo spuštěním kamer), se narušitel odradí, aniž by způsobil jakékoliv škody na objektu či pozemku (rozbití dveří, pokus o překonání EZS, pokus o vniknutí do prostor s vypnutým EZS (sekce s nočním provozem, apod.).

Obvodové zabezpečení slouží nejen proti vniku na pozemek z venkovní strany, ale také jako ochrana proti neoprávněnému opuštění objektu (např. vynášení materiálu ze zadní části budovy vlastními zaměstnanci apod.). Zúžení počtu rizikových stran (možnost zabezpečit např. jen zadní část a přední střežit bezpečnostní službou).
Po určité době se Vaše investiční náklady vrátí v podobě menších ztrát ve skladových zásobách, menších nákladech na bezpečnostní službu apod.

Typické aplikace

 • Výrobní závody
 • Venkovní skladovací prostory
 • Speciální objekty (letiště, petrochemický průmysl, FVE elektrárny, vojenské objekty.)
 • Logistické objekty (střežení plně naložených kamionů v prostorech mimo sklad)
 • Rodinné domy, sídla firem
 • Autobazary

Základní typy obvodových ochran

Infrazávory:

obecně nejznámější technologie obvodové ochrany. Vhodné pro vnější i vnitřní plášťovou ochranu budov. Možnost dodávky v provedení venkovních svítidel (maskování).

 


MW bariéry:

systémy s dosahem od 15 metrů pro ochranu balkónů, teras a dalších menších prostorů, přes aplikace pro obvodovou ochranu rodinných domů zahrad až po 200 metrové systémy pro speciální účely. Střežené prostory musí být oplocené.

 

GSM bezpečnostní kamery:

bezpečnostní a monitorovací kamery snímají střežený prostor. Například venkovní kamera EYE-02, komunikuje bezdrátově prostřednictvím GSM sítě. Kombinuje následující detektory, které umožňují uživateli detekovat přítomnost narušitele:

 • PIR pohybový detektor – detekuje pohyb pomocí změny teploty vlivem přítomnosti člověka v místnosti
 • Zvukový detektor – mikrofon detekuje, zda hluk nepřekročil nastavenou mez
 • Detektor rozbití skla – rozeznává specifický zvuk rozbití okenního sklad
 • Náklonový a vibrační detektor – rozezná jakoukoliv neoprávněnou změnu polohy nebo natočení kamery
 • Detektor pohybu v obraze – kamera detekuje změny scény pravidelným pořizováním snímků a jejich porovnáváním

Systém na ploty:

Dokonalá ochrana drátěných, dřevěných i zděných plotů. Systém vyniká vysokou odolností proti falešným poplachům při dosažení vysoké citlivosti.

Systém vyvolá poplach v těchto případech:

 • pokud se narušitel pokusí přelézt plot
 • pokud narušitel nadzvedl plot v konstrukci
 • pokud se narušitel pokusil prostříhat pletivo

 

Systém do země:

Systém pracuje na principu změny geomagnetického pole země a je určen pro ty nejnáročnější aplikace.

Systém s elektromagnetickým polem:

Vytváří v okolí štěrbinového koaxiálního kabelu detekční senzorové pole, ve kterém je vyhodnocován pohyb narušitele. Štěrbinový kabel lze ukládat do země (skrytá montáž), použít k ochraně střech a instalovat na dřevěné a betonové zdi apod. Jeho široké použití je podpořeno vysokou citlivostí proti běžnému rušení prostředím a povětrnostními vlivy.

 

 

Další doplňkové prvky:

jde o řadu venkovních čidel, pracujících na infrapasivním a mikrovlnném principu. Při kombinaci obvodové ochrany se systémem EZS (př. i CCTV) se vytvoří vysoce účinný systém ochrany zdraví a majetku uživatele. Systém se přes EZS ústřednu dá integrovat do grafické nadstavby a tím na monitorovacím PC kontrolovat celý objekt. Časté je též propojení na PCO, který zajistí výjezd při napadení střeženého prostoru.


Nabízíme

Zabezpečení venkovního prostoru je natolik specifické řešení, že ho doporučujeme konzultovat s odborníkem.

Pro úspěšný návrh řešení je důležitá dlouhodobá praxe a zkušenost.

Dokážeme Vám zpracovat návrh, projekci, instalaci a servis kompletního zabezpečení budov, areálů a venkovních prostor na klíč.

Zdroj: www.telmo.cz.